Archiv článků

Neobvyklý výsledek kroužkování dudka chocholatého

06.09.2011 13:00
Dudek chocholatý je nápadný a známý pták z řádu srostloprstých. Setkat se s ním můžeme především v otevřené krajině se skupinami starých stromů či v řídkých listnatých lesích s minimem podrostu. V době toku je nápadný svým daleko slyšitelným hlasem "hupupup". Tažný druh se zimovišti v rovníkové...

Výrazné zpoždění v příletu některých druhů ptáků

27.05.2011 11:55
Během letošního jara bylo zaznamenáno v České republice výrazné zpoždění v příletu některých druhů ptáků (hlavně pěvců) ze zimovišť. Například u ťuhýka obecného se hlavní přílet na hnízdiště posunul o více než 2 týdny. Podobné zpoždění bylo zaznamenáno i u dalších druhů - např. rákosníka zpěvného,...

Vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník

23.02.2011 13:19
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č.15/2011 Sb. ze dne 25.1.2011 a s účinností od 1.3.2011 dochází k vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a současně zaniká Národní přírodní rezervace Žehuňský rybník. Rozloha a ochranné podmínky se v podstatě nemění. Určitou změnou je mírná...

Žehuňský rybník v zimě

04.02.2011 11:54
Velké oblevy v druhé polovině ledna jsem využil ke sčítání ptáků na Žehuňském rybníce. Již příjezd na hráz mne velmi překvapil. Většina rybníka byla po teplejších dnech rozmrzlá. Dalším překvapením bylo menší hejno hus polních (ca 110 ex.) mezi kterými jsem po podrobné prohlídce silným...

Orel královský zastižen u Žehuňského rybníka

30.11.2009 17:10
Orel královský patří k největším orlům Evropy. Celá evropská populace je odhadována na 850 – 1400 párů, z čehož ovšem 700 – 1250 párů hnízdí na území Ruska, Ukrajiny a Turecka. V České republice hnízdí jen 1 až 2 páry na jižní Moravě. Pozorování mimo Moravu jsou velmi vzácná....

Zpráva o stavu ptactva v České republice

14.11.2009 16:23
Česká společnost ornitologická vydala souhrnnou zprávu o stavu ptactva v České republice. Jde o první publikovanou zprávu tohoto typu u nás. Zpráva ve čtyřech hlavních kapitolách shrnuje veškeré dosavadní poznatky o stavu populací volně žijících ptáků, definuje nejzávažnější problémy a navrhuje...

Sup bělohlavý u Žehuňského rybníka

03.02.2009 16:56
Pozorování supa je pro každého ornitologa určitě výjimečný zážitek. U nás patří sup bělohlavý jen k velmi vzácným zatoulancům. V posledních dvaceti letech byl tento druh v České republice pozorován jen dvakrát. Proto jsem byl velmi překvapen, když jsem v neděli 21.12. pozoroval...
Záznamy: 11 - 17 ze 17
<< 1 | 2