Orel královský zastižen u Žehuňského rybníka

30.11.2009 17:10

Orel královský patří k největším orlům Evropy. Celá evropská populace je odhadována na 850 – 1400 párů, z čehož ovšem 700 – 1250 párů hnízdí na území Ruska, Ukrajiny a Turecka. V České republice hnízdí jen 1 až 2 páry na jižní Moravě. Pozorování mimo Moravu jsou velmi vzácná. Minimálně v posledních deseti letech nebyl orel královský v Čechách vůbec zjištěn.

Při sčítání ptáků 29.11.09 jsme nedaleko hráze na severním břehu Žehuňského rybníka zaregistrovali přelétajícího velkého dravce, kterého jsme zpočátku nebyli schopni spolehlivě určit. Původně byl považován za orla mořského či skalního, ale podrobnější sledování nás vyvedlo z omylu. Orel byl nakonec určen podle siluety (krátký tupě zakončený ocas), nápadně zlatavě žlutého vršku hlavy a šíje, a bílých ramenních skvrn. Pták přilétl až do blízkosti hráze, kde se otočil a letěl poměrně nízko nad rybníkem k oboře. Bylo zajímavé, že si příliš nevšímal pětice orlů mořských, kteří zde v této době kroužili. Následně se nám ještě podařilo z velké vzdálenosti pozorovat tohoto jedince při přeletu nad hřebenem obory a Báně. Podle světlé hlavy a bělavých ramenních skvrn se evidentně jednalo o dospělého, nejméně pětiletého jedince.

Otázkou zůstává původ pozorovaného orla. Spíše než únik ze zajetí (orel nebyl evidentně kroužkovaný ani neměl sokolnická poutka) je pravděpodobnější vzhledem k poměrně silnému jihovýchodnímu proudění zálet ze Slovenska či Maďarska, kde se vyskytují početnější populace.