Vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko

20.06.2014 11:30

K 1.6.2014 bylo vyhlášeno v Ptačí oblasti Žehuňský rybník - Obora Kněžičky další maloplošné chráněné území. Jedná se o Národní přírodní památku Dlouhopolsko zahrnující louky při jižním a jihovýchodním břehu Dlouhopolského rybníka a přilehlou část lesa u Dlouhopolského potoka.

Předmětem ochrany jsou:

  • lesní porosty tvořené společenstvy bazifilních teplomilných doubrav,
  • trvalé travní porosty tvořené společenstvy slatinných luk s pěchavou slatinnou, bezkolencových luk a ostřicových porostů,
  • vzácné a ohrožené druhy rostlin, zejména populace druhů pěchava slatinná (Sesleria uliginosa), hvozdík pyšný (Dianthus superbus) a vstavač bahenní (Orchis palustris), včetně jejich biotopů,
  • vzácné a ohrožené druhy živočichů, zejména populace druhů roháč obecný (Lucanus cervus) a vrkoč útlý (Vertigo angustior), včetně jejich biotopů.