Výrazné zpoždění v příletu některých druhů ptáků

27.05.2011 11:55

Během letošního jara bylo zaznamenáno v České republice výrazné zpoždění v příletu některých druhů ptáků (hlavně pěvců) ze zimovišť. Například u ťuhýka obecného se hlavní přílet na hnízdiště posunul o více než 2 týdny. Podobné zpoždění bylo zaznamenáno i u dalších druhů - např. rákosníka zpěvného, cvrčilky říční nebo pěnice vlašské.

Do Ptačí oblasti Žehuňský rybník - Obora Kněžičky ťuhýk obecný přilétá zpravidla na přelomu dubna a května. První letošní pták (samec) byl sice pozorován 5.května, ale tento jedinec nebyl již později zaznamenán. Další ťuhýci (včetně samice) se objevili až 23.května a zdaleka ještě nebyla obsazena všechna tradiční teritoria. Podobná situace je u rákosníka zpěvného, který do oblasti přilétá zpravidla v prvních květnových dnech. První letošní výskyt pouhých byl však zjištěn až 23.května (3 samci). Touto dobou zde přitom v předešlých letech byli již plné hnízdní stavy desítek ptáků!

Příčinu tak pozdního příletu se zatím nepodařilo uspokojivě objasnit. Zdá se, že se to týká především druhů táhnoucích ze zimovišť ve východní a střední Africe východní tahovou cestou podél Rudého moře přes Blízký východ a Malou Asii. Opožděný přílet ťuhýka obecného je přitom hlášen i z dalších evropských zemí včetně Itálie a Bulharska.

 Ťuhýk obecný - samecRákosník zpěvný