Výsledky 23.ročníku letní odchytové akce

21.08.2012 15:43

Již 23. letní odchyt proběhl v předem naplánovaném termínu ve dnech 5. až 11 srpna 2012. Cílem těchto odchytů je spolu s dalšími programy (CES, jarní odchytová akce apod.) sledování meziročních změn početnosti některých druhů ptáků, případně získávání nových fenologických a faunistických dat. Tyto údaje pak mohou být využity v rámci ochrany přírody a při plánování managementu rezervace. V letošním roce nám nebývalou měrou přálo počasí. Téměř celou dobu bylo polojasno až skoro jasno, jen s menšími nočními bouřkami. Kvůli rannímu dešti jsme nemohli chytat do sítí až poslední den dopoledne. Letošní odchyt navštívilo nezvykle velké množství ornitologů a zájemců o ptáky, včetně pracovníků CHKO Kokořínsko a Kroužkovací stanice Národního muzea. Kratší článeček z jedné takové návštěvy lze nalézt např. na  fotografickém blogu Zdeňka Součk a.

Výsledky odchytu nakonec překonali všechna očekávání a chytili jsme velmi pěkných 45 druhů ptáků v absolutně rekordním počtu 2469 ex. (2390 ex. nově okroužkováno a 79 ex. chyceno již s kroužky). Velkou měrou se na tomto počtu podílejí břehule říční, vlaštoky obecné a konipasi luční nocující v blízkosti odchytových stanovišť.

Nejvíce se chytilo břehulí říčních - 928 ex., dále vlaštovek obecných - 384 ex., rákosníků obecných - 294 ex., konipasů lučních - 232 ex. a rákosníků proužkovaných - 133 ex.. Rekordním je i 101 chycených sýkor modřinek. Díky instalaci odchytové vrše se chytilo nebývalé množství tajemných chřástalů - celkem chyceno 13 chřástalů vodních a 11 chřástalů kropenatých. Ze zajímavějších druhů, mimo tradiční konipasy luční a slavíky modráčky, byl chycen např. bramborníček černohlavý, bramborníčci hnědí, strnad luční a teprve podruhé v historii letních odchytů i pěnice vlašská. Celkový přehled počtů všech odchycených druhů ptáků je uveden v kapitole Výzkum a odchytové akce .

V kontrolních odchytech již okroužkovaných ptáků převažují pochopitelně jedinci kroužkovaní na Žehuňském rybníku v letošním roce během projektu CES či při odchytech v minulých letech. Překvapivě tentokrát i přes velký počet chycených ptáků nebyl chycen žádný jedinec se zahraničním kroužkem. Z místních kontrolních odchytů je asi nejzajímavější strnad rákosní, který byl na Žehuňském rybníku kroužkovaný jako mladý pták v srpnu 2007.

Trvalý pobyt na lokalitě po více dnů přináší i řadu zajímavých pozorování. Ani letošní srpen nebyl vyjímkou. Ze zajímavějších druhů ptáků byl pozorován např. bukáček malý, čáp černý, volavka bílá, orlovec říční, orel mořský, luňák červený, sokol stěhovavý, ostříž lesní, chřástal malý, bekasina větší, koliha velká, vodouš šedý, vodouš bahenní, vodouš kropenatý, vodouš tmavý, rybák velkozobý a rybák černý.