Z Evropského festivalu ptactva

11.10.2013 11:27

Evropský festival ptactva proběhl za slunného počasí a rekordní účasti 42 lidí u Žehuňského rybníka v sobotu 5.10.2013. Jak se již stalo tradicí, součástí festivalu bylo vypuštění uzdravených ptáků ze Záchranné stanice v Pátku u Poděbrad (letos byla na svobodu puštěni káně lesní, poštolka obecná, kalous ušatý a slípka zelenonohá). Velkou pozornost zúčastněných vzbudila i ukázka odchytu a kroužkování ptáků.

Celkem bylo během exkurze zaznamenáno 68 druhů ptáků v počtu 56 866 ex.. Nejpočetnější druhy se staly špaček obecný (55 000 ex.), kachna divoká (560 ex.), čejka chocholatá (364 ex.) a holub hřivnáč (142 ex.)
Ze zajímavějších druhů se podařilo pozorovat husy velké (4 ex.), husy polní (12 ex.), čírky obecné (21 ex.), volavky bílé (7 ex.), orly mořské (4 ex.), chřástala vodního (1 ex.), bekasiny otavní (4 ex.), jespáky obecné (15 ex.), racky bělohlavé (5 ex.), racka středomořského (1 ex.), strakapouda prostředního (1 ex.), moudivláčky lužní (17 ex.), sýkořice vousaté (2 ex.), cvrčilku slavíkovou (1 ex.), pěnkavy jikavce (2 ex.) či strnady luční (4 ex.)
Překvapením byl i relativně pozdní výskyt rákosníka obecného (2 ex.) a proužkovaného (2 ex.), jiřičky obecné (2 ex.) a vlaštovky obecné (5 ex.).

Těšíme se na shledání opět při dalším ročníku Festivalu ptactva první říjnovou sobotu roku 2014.