Zajímavé výsledky barevného značení ptáků

26.03.2012 12:08

Barevné značení ptáků je vysoce efektivní metoda zvýšení návratnosti zpětných hlášení u některých druhů ptáků. Jeho metodika je na první pohled velice jednoduchá – vedle standardního kovového kroužku je jedinec označen další značkou s identifikačním kódem. Tento kód je (podobně jako u kovových kroužků) pro každého jedince jedinečný.  Nejčastěji jsou používány odečítací barevné plastové kroužky, křídelní značky a krční límce. Barevné značení je využitelné zejména u druhů, u kterých je další kontrolní odchyt po označení velice  obtížný  a u nichž  lze,  vzhledem  k jejich velikosti a způsobu života, barevné značky (kroužky) dobře odečítat (např. kormoráni, čápi, husy, jeřábi, rackové  apod.).  Tyto značky lze za použití silně zvětšujícího dalekohledu často odečítat i na velké vzdálenosti (např. kroužky u velkých druhů racků na 150-200 m, límce u hus i na více než 0,5 km) bez jakéhokoliv rušení. Navíc jsou takto označení ptáci často odečteni několikrát na více místech, což přispívá k poznání chování a migrace jednotlivých druhů.

Na jaře 2012 se podařilo na Žehuňském rybníku a v jeho okolí odečíst barevně označeného racka bělohlavého a husu běločelou.

Racek bělohlavý se žlutým kroužkem s kódem PHEC byl označen jako mládě v květnu 2011 v jižním Polsku na řece Wisle mezi městy Krakow a Bielsko-Biala. Tento racek se zdržoval na Žehuňském rybníku ve dnech 28.2. - 3.3.2012. Zajímavé jsou i předchozí odečty tohoto ptáka. Od poloviny srpna do konce září 2011 byl několikrát odečten na přehradě Rozkoš ve východních Čechách a začátkem listopadu 2011 byl zastižen na menší nádrži u Jirkova v severozápadních Čechách.

Místa označení a zastižení racka bělohlavého PHEC

Husa běločelá s černým límcem s kódem YTH byla označena v polovině ledna 2011 v jižním Holandsku u města Hertogenbosch. Podobně jako u racka bělohlavého jsou zajímavé všechny odečty této husy. Již krátce po označení se od konce února do poloviny března 2011 zdržovala nedaleko pobřeží Severního moře v severním Holandsku. Při jarním návratu na hnízdiště byla 20.3.2011 odečtena v Německu západně od Berlína u městečka Rathenow. V další zimě byla poprvé spatřena na tradičním zimovišti v Holandsku 25.12.2011 mezi městy Utrecht a Amsterdam. Koncem ledna 2012 se zdržovala v severním Holandsku, ale již 1.2.2012 byla odečtena v jižním Holandsku východně od Rotterdamu. K jarnímu návratu na hnízdiště pak zvolila tato husa výrazně jižnější cestu než v předchozím roce a 17.3.2012 byla odečtena na poli u Proudnického rybníka u Žiželic ve velkém hejnu hus běločelých a polních.

Místa označení a zastižení husy běločelé YTH