Žehuňský rybník v zimě

04.02.2011 11:54

Velké oblevy v druhé polovině ledna jsem využil ke sčítání ptáků na Žehuňském rybníce. Již příjezd na hráz mne velmi překvapil. Většina rybníka byla po teplejších dnech rozmrzlá.

Dalším překvapením bylo menší hejno hus polních (ca 110 ex.) mezi kterými jsem po podrobné prohlídce silným dalekohledem našel i dvě bernešky bělolící. Berneška bělolící je menší nápadně zbarvená husa, která hnízdí v arktické tundře a zimuje při pobřeží Severního moře a do střední Evropy zalétá jen vzácně. Pravidelněji ji lze u nás pozorovat jen na jižní Moravě.

Berneška bělolící

Na zbytcích ledu u hráze se zdržovalo asi 40 větších racků, které jsem nakonec určil jako racky bělohlavé. Racek bělohlavý hnízdí v rozsáhlém areálu od Kaspického moře po východní Polsko a v zimě je u nás jednoznačně nejhojnějším velkým rackem, který se místy vyskytuje i ve větším počtu.

Racek bělohlavý - dospělý pták

Z dalších pozorovaných druhů ptáků převažovaly kachny divoké (více než 2000 ex.) mezi kterými se objevil osamocený samec hvízdáka euroasijského a párek čírek obecných. Početní byli morčáci velcí (176 ex.). Morčák velký je kachna, která hnízdí na jezerech a řekách severní Evropy a během zimy ji lze pozorovat pravidelně i u nás. Obvykle se ale jedná jen o menší skupinky do 50 ex.. Větší koncentrace je již vzácností. Podobně jako u jiných kachen je i u morčáka velkého výrazný rozdíl ve zbarvení samce a samice. Samec je bílý s černozelenou hlavou a hřbetem, samice je stříbřitě šedá s rezavohnědou hlavou. Jedná se o poměrně plaché ptáky ke kterým je problém se nepozorovaně přiblížit.

Morčák velký - samice a samec

Z dalších zajímavějších druhů ptáků jsem pozoroval "tradiční" mladé orly mořské a skupinku volavek bílých (13 ex.), které v ptačí oblasti v posledních letech poměrně pravidelně zimují.

Ačkoliv byla tato návštěva velmi úspěšná, při pohledu na zahnědlé stráně a louky u rybníka jsem se už začal těšit na jaro.

                                                                                      Mir.Jelínek