Zpráva o stavu ptactva v České republice

14.11.2009 16:23

Česká společnost ornitologická vydala souhrnnou zprávu o stavu ptactva v České republice. Jde o první publikovanou zprávu tohoto typu u nás. Zpráva ve čtyřech hlavních kapitolách shrnuje veškeré dosavadní poznatky o stavu populací volně žijících ptáků, definuje nejzávažnější problémy a navrhuje jejich konkrétní řešení.

Nejdůležitějším závěrem zprávy je konstatování, že cíl roku 2010 - zastavit úbytek biodiverzity - se rozhodně nepodařilo dosáhnout.

Celá zpráva bude publikována v časopise Sylvia (vydává Česká společnost ornitologická). Časopis Sylvia lze objednat na adrese sekretariátu cso@birdlife.cz. Obsah zprávy stručně shrnuje šestistránkový leták – ve formátu pdf. ke stažení zde.