Kritériové druhy

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

Naše nejmenší volavka velikosti sojky. Samec je dvoubarevný, s černým hřbetem a světle okrovým zbytkem těla, samice je na zádech hnědá a zbytek těla má rovněž okrový. Mláďata jsou podobná samici, jsou však výrazněji proužkovaná. Žije velmi skrytě v rákosových a vrbových porostech v blízkosti vody. Nejčastěji na sebe upozorní samec v toku monotónním voláním "vruk". V nebezpečí strne ve vzpřímeném postoji. Tažný pták, zimuje v tropické střední Africe. Na hnízdiště přilétá koncem dubna a v květnu, odlétá v srpnu a v první polovině září. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. ve znění vyhlášky č.175/2006 Sb. je v ČR zařazen do kategorie kriticky ohrožené druhy. Početnost je v ČR odhadována na 60 - 80 párů.

Hnízdní početnost v ptačí oblasti je 5 - 10 párů.

Bukáček malý, samecBukáček malý, samice

Bukáček mlaý, mladý pták

Přehrát hlasHlas (mp3, 183 kB)

 

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

Velikosti kosa. Samec je stejně zbarvený jako samice. Mláďata jsou výrazněji bíle skvrnitá, často však jen obtížně odlišitelná od dospělých ptáků. Žije velmi skrytě v močálech a bažinách. Vylétá jen velmi zřídka. V době toku se ozývá především za soumraku a v noci výrazným hvízdavým hlasem "huit". Tažný pták, zimuje zřejmě především ve východní tropické Africe. Na hnízdiště se vrací koncem března a v dubnu, odlétá v srpnu a v první polovině září. Podle zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992 Sb. ve znění vyhlášky č.175/2006 Sb. je v ČR zařazen do kategorie silně ohrožené druhy. Početnost v ČR je odhadována na max. 40 párů.

Hnízdní početnost v ptačí oblasti činí v posledních letech v důsledku výrazného kolísání vodní hladiny a zmenšování rozlohy přechodového pásma ostřicových luk a rákosin jen 1 až 3 páry (ještě před deseti lety min.6 párů).

Chřástal kropenatý

Přehrát hlasHlas (mp3, 129,6 kB)