Přehled chycených ptáků při letní odchytové akci v roce 2016

Přehled chycených ptáků v rámci akce (termín 7. až 13.8.2016):

 

Druh
Počet
Bekasina otavní
1
Bramborníček hnědý
1
Brhlík lesní
1
Břehule říční
207
Budníček lesní
1
Budníček menší
23
Budníček větší
13
Bukáček malý
1
Cvrčilka říční
2
Cvrčilka slavíková
34
Cvrčilka zelená
10
Červenka obecná
15
Drozd zpěvný
2
Chřástal kropenatý
3
Chřástal vodní
13
Jiřička obecná
3
Konipas bílý
1
Konipas luční
133
Kos černý
5
Krutihlav obecný
1
Křepelka polní
15
Ledňáček říční
15
Lejsek šedý
1
Linduška lesní
4
Moták pochop
1
Moudivláček lužní
13
Pěnice černohlavá
14
Pěnice hnědokřídlá
3
Pěnice pokřovní
2
Pěnice slavíková
10
Pěnkava obecná
1
Pisík obecný
1
Rákosník obecný
479
Rákosník ostřicový
1
Rákosník proužkovaný
255
Rákosník velký
36
Rákosník zpěvný
44
Rehek zahradní
3
Sedmihlásek hajní
1
Slavík modráček
12
Slavík obecný
16
Slavík tmavý
2
Stehlík obecný
11
Strakapoud velký
1
Strnad obecný
7
Strnad rákosní
19
Sýkora koňadra
23
Sýkora lužní
1
Sýkora modřinka
35
Sýkořice vousatá
8
Špaček obecný
52
Ťuhýk obecný
13
Vlaštovka obecná
1113
Vrabec polní
4
Zvonek zelený
2
TOTAL
2688