Přehled chycených ptáků v rámci programu CES v roce 2016

Přehled chycených ptáků v rámci projektu CES v hnízdním období 2016

(30.4. - 25.7.)

 

Druh

Počet

Břehule říční

2

Budníček menší

18

Cvrčilka slavíková

14

Cvrčilka zelená

6

Červenka obecná

7

Drozd zpěvný

3

Hýl rudý

2

Kachna divoká

1

Konipas luční

2

Kos černý

3

Krutihlav obecný

2

Ledňáček říční

3

Mlynařík dlouhoocasý

1

Pěnice černohlavá

8

Pěnice pokřovní
7
Pěnice slavíková
1
Pěnice vlašská
2
Pěnkava obecná
2
Rákosník obecný
179
Rákosník proužkovaný
138
Rákosník velký
9
Rákosník zpěvný
26
Rehek domácí
1
Sedmihlásek hajní
3
Slavík modráček
2
Slavík obecný
5
Sojka obecná
1
Stehlík obecný
1
Strakapoud malý
1
Strakapoud velký
1
Strnad obecný
5
Strnad rákosní
11
Sýkora koňadra
13
Sýkora modřinka
20
Sýkořice vousatá
20
Ťuhýk obecný
2
Vlaštovka obecná
1
Vrabec polní
8
Zvonek zelený
2
CELKEM
533