Choroba zvonků

15.05.2012 18:39

V posledních dnech bylo hned z několika míst Středočeského kraje, především na Praze-východ a Nymbursku, hlášeno většího množství uhynulých zvonků zelených (Carduelis chloris). Zatím není určena příčina tohoto onemocnění, kterou by měla objasnit pitva několika uhynulých jedinců. Pravděpodobně se však jedná o onemocněni jehož původcem je prvok bičenka drůbeží (Trichomonas gallinae), který parazituje horní část trávicího traktu. Nejčastěji se vyskytuje u dravců a holubů, ale od roku 2005 je stále více případů zaznamenáváno u pěnkavovitých ptáků. Dalšími postiženými druhy jsou strnadi obecní a vrabci domácí. Poprvé bylo toto onemocnění zaaznamenáno v roce 2005 ve Velké Británii. Od roku 2008 jsou hlášena úmrtí pěnkav na z Finska, Norska a Švédska. V České republice toto onemocnění zatím nebylo zjištěno.

Hlavními symptomy jsou načepýřené peří, otupělost, ztráta plachosti, často mohou sedět u krmítka a mít problémy se nakrmit, vlhké peří kolem zobáku.

Pokud jste se s podobnými případy setkali ve vašem okolí, kontaktujte, prosím, záchrannou stanici v Pátku u Poděbrad. Kontakt na p. Luboše Vaňka: tel. 603 864 822, email vanek.l@seznam.cz.