Zpětná hlášení okroužkovaných ptáků

Během ornitologického výzkumu byla získána řada zajímavých výsledků okroužkovaných ptáků. Místa nálezů či kroužkování z nejzajímavějších zpětných hlášení jsou zakreslena na jednotlivých mapách v podmenu. Většina výsledků pochází z Evropy. Z Afriky máme doposud jen 3 nálezy. Jedná se o rákosníka obecného z Mauretánie, rákosníka zpěvného z Keni a vlaštovku obecnou z Malawi.