Publikované články

Starší článek o hnízdění luňáka hnědého publikovaný ve Zprávách ČsOS č.20/1980 (vydala Československá ornitologická společnost) ve formátu pdf: Hnízdění luňáka hnědého ve středním Polabí.pdf (104,6 kB)

Článek o výskytu rybáka černozobého publikovaný ve Zprávách ČSO č.49/1999 (vydávala Česká společnost ornitologická) ve formátu pdf: Výskyt rybáka černozobého na Poděbradsku.pdf (39,3 kB) 

Článek o prvním výskytu rákosníka tamaryškového na Poděbradsku publikovaný ve Zprávách ČSO č.51/2000 ve formátu pdf: Výskyt rákosníka tamaryškového na Poděbradsku.pdf (36,8 kB)

Článek o výskytu a hnízdění lindušky luční a hýla rudého publikovaný ve sborníku Panurus č.14/2005 (vydává východočeská pobočka České společnosti ornitologické) ve formátu pdf: Výskyt a hnízdění lindušky luční.pdf (53,2 kB)

Článek o výskytu vzácnějších druhů lindušek publikovaný ve sborníku Panurus č.15/2006 ve formátu pdf: Výskyt vzácnějších druhů lindušek.pdf (44,6 kB)

Článek o výskytu slučky malé a bekasiny větší publikovaný ve sborníku Panurus č.16/2007 ve formátu pdf.: Výskyt slučky malé a bekasiny větší.pdf (58,7 kB)

Článek o výskytu rákosníka ostřicového a rákosníka tamaryškového publikovaný ve sborníku Panurus č.17/2008 ve formátu pdf: Acrocephalus paludicola.pdf (416,7 kB)

Článek o výskytu strnada malinkého publikovaný ve sborníku Panurus č.17/2008 ve formátu pdf: Emberiza pusilla.pdf (405,3 kB)