Výsledky 17.ročníku jarní odchytové akce

07.05.2013 11:46

Ve dnech 29.dubna až 5. května 2013 proběhl v Národní přírodní památce Žehuňský rybník 17. ročník jarní odchytové akce. Cílem tohoto odchytu je spolu s dalšími programy (CES, letní odchytová akce apod.) sledování meziročních změn početnosti některých druhů ptáků, případně získávání nových fenologických a faunistických dat. Tyto údaje pak mohou být využity v rámci ochrany přírody a při plánování managementu rezervace.

I přes nepříznivé počasí (ve dnech 2. a 3. května musel být odchyt kvůli dešti z větší části zrušen) bylo dosaženo rekorního počtu chycených ptáků.  Celkem se podařilo chytit 43 druhů ptáků v počtu 667 ex. (614 ex. nově okroužkováno a 53 ex. chyceno již s kroužky). Výrazně dominatním druhem byla břehule říční (Riparia riparia) lovící potravu v blízkosti rákosin - chyceno 195 ex.. Dalšími dominantními druhy se staly, stejně jako v minulých letech, rákosník proužkovaný (Acrocephalus schoenobaenus) - chyceno 160 ex a pěnice černohlavá (Sylvia atricapilla) – chyceno 63 ex.. Ze zajímavějších druhů, mimo tradiční cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides), cvrčilky zelené (Locustella naevia), rákosníky velké (Acrocephalus arundinaceus), konipasy luční (Motacilla flava), bramborníčky hnědé (Saxicola rubetra) či slavíky modráčky (Luscinia svecica), byl chycen i např. vodouš bahenní (Tringa glateola), samec pěnice vlašské (Sylvia nisoria), tři krutihlavi obecní (Jynx torquilla) a strakapoud malý (Dendrocopos minor). V kontrolních odchytech již okroužkovaných ptáků převažují pochopitelně jedinci kroužkovaní na lokalitě v minulých letech. Proti minulým rokům nebyl chycen žádný pták se zahraničním kroužkem. Celkový přehled počtů všech odchycených druhů ptáků je uveden v Přehledu chycených ptáků při jarní odchytové akci v roce 2013.

Trvalý pobyt na lokalitě po více dnů přináší i řadu zajímavých pozorování. Ani letošní jaro nebylo výjimkou. Ze zajímavějších druhů se nám podařilo pozorovat např. volavky bílé (Egretta alba), bukače velkého (Botaurus stellaris), samce ostříže lesního (Falco subbuteo), orly mořské (Haliaeetus albicilla), samici motáka pilicha (Circus cyaneus), jeřáby popelavé (Grus grus), chřástala kropenatého (Porzana porzana), racky bělohlavé (Larus cachinnans), racka bouřního (Larus canus), racky malé (Hydrocoleus minutus) – max. 8 ex., rybáky černé (Chlidonias niger), rybáka velkozobého (Sterna caspia) či dudka chocholatého (Upupa epops).