Výsledky monitoringu bukáčka malého, chřástala kropenatého, chřástala malého a slavíka modráčka v roce 2013

19.09.2013 14:15

V srpnu byl dokončen v Ptačí oblasti Žehuňský rybník - Obora Kněžičky letošní monitoring hnízdní populace bukáčka malého, chřástala kropenatého, chřástala malého a slavíka modráčka. V České republice jsou všechny tyto druhy ptáků zařazeny na seznamu kriticky či silně ohrožených druhů živočichů. Bukáček malý a chřástal kropenatý jsou kritériovými druhy Ptačí oblasti (Ptačí oblast byla vyhlášena na jejich ochranu) a pro chřástala malého je Žehuňský rybník v rámci České republiky klíčovou lokalitou.

Výsledky letošního monitoringu jsou i přes dílčí problémy poměrně povzbudivé. U bukáčka malého je problémem především úbytek a rozpadání nejvhodnějších litorálních porostů pro hnízdění v důsledku vysoké obsádky kapra v Žehuňském rybníku. Zatím však bukáček ukazuje velkou přizpůsobivost a početnost se jeví v posledních letech poměrně stabilní. V případě chřástala kropenatého se pozitivně projevilo podzimní kosení luk - především ostřic a přechodného pásma mezi loukami a rákosinou. Tento způsob managementu je však nutné zachovat i nadále. Stabilní je i početnost chřástala malého a slavíka modráčka.

Celkový vývoj hnízdní početnosti (počet párů) bukáčka malého, chřástala kropenatého, chřástala malého a slavíka modráčka v Ptačí oblasti Žehuňský rybník - Obora Kněžičky v letech 2005 - 2012 je znázorněn v následujících tabulkách.

Bukáček malý:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8 3-4 7 8 7 5 6 5 5-6

Bukáček malý, samec

Chřástal kropenatý:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2 2 1-2 2 1 2 0 3-4 3

Chřástal kropenatý

Chřástal malý:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5-6 2-3 4-5 6 5 3 5 6 4-5

Chřástal malý, samice

Slavík modráček:

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2-3 11 12-16 11-12 15-17 16-18 12-15 12 11-13

Slavík modráček, samec