Významné druhy (nepěvci)

Bukač velký (Botaurus stellaris)

Volavkovitý pták velikosti slepice. Samec je stejně zbarvený jako samice. Mláďata jsou jen obtížně odlišitelná od dospělých ptáků, celkově je jejich zbarvení více žlutavé. Žije velmi skrytě v rozsáhlých mokřadech a rákosinách rybníků a jezer. I přes velkou velikost je velmi obtížné bukače v neprostupných porostech rákosu spatřit. V nebezpečí znehybní ve vzpřímeném postoji, se zobákem nahoru. Jeho přítomnost obvykle prozradí charakteristický bučivý hlas "y-vumb", který je v některých případech (především v noci) slyšitelný i na vzdálenost více než 1 km. Obvykle tažný druh s hlavními zimovišti v západní Evropě a ve Středomoří. Vzácně i přezimuje. Na hnízdiště přilétá nejčastěji během března, odlétá koncem srpna a v září. Kriticky ohrožený druh, početnost v ČR je odhadována jen na 30 - 40 párů.

V ptačí oblasti hnízdí téměř každoročně 1 až 2 páry.

Bukač velký     Přehrát hlas Hlas (mp3, 254,5 kB)          

 

Orel mořský (Haliaeetus albicilla)

Největší dravý pták vyskytujícící se v České republice a zároveň největší evropský orel. Rozpětí křídel může dosahovat až 2,4 m. Samec je stejně zbarvený jako samice. Mláďata mají černý zobák a tmavě zbarvený ocas a hlavu, plně vybarvená jsou až pátým rokem života. Naše populace je převážně stálá až potulná. V zimě se u nás objevují jedinci původem z Polska, Pobaltí a Skandinávie. Kriticky ohrožený druh, početnost v ČR je odhadována na 45 - 55 párů. Zimní početnost je pak odhadována na 100 - 150 ex..

V ptačí oblasti hnízdí pravidelněji 1 pár. Během zimy se zde zdržuje 3 až 8 jedinců.

Orel mořský, starý ptákOrel mořský, mladý pták

Přehrát hlasHlas 1 (mp3, 108 kB)

Přehrát hlasHlas 2 (mp3, 138,2 kB)

 

Včelojed lesní (Pernis apivorus)

Dravý pták velmi podobný káni lesní. Podobně jako káně je ve zbarvení velmi variabilní. Samec je zbarvený jako samice i mláďata. Obývá především teplejší a sušší oblasti s rozptýlenými lesy. Živí se hlavně kuklami vos a čmeláků, případně i drobnými obratlovci. Vzhledem k potravní specializaci je poměrně vzácný. Přísně tažný se zimovišti v Africe jižně od Sahary. Na hnízdiště přilétá většinou během dubna, odlétá v srpnu a září. Ohrožený druh, početnost v ČR je odhadována na 650 - 1000 párů.

V ptačí oblasti hnízdí nepravidelně 1 až 2 páry.

Včelojed lesní     Přehrát hlasHlas (mp3, 222 kB)    

 

Moták pochop (Circus aeruginosus)

Štíhlý dravý pták velikosti káně. Samec je hnědý, se světle šedou hlavou a křídly. Samice je tmavě hnědá s okrově nažloutlým temenem a hrdlem. Mladí ptáci jsou podobní samici, mají však výrazněji žluté temeno hlavy a hrdlo. Moták pochop obývá otevřenou krajinu v blízkosti vody. Tažný druh se zimovišti v západní a rovníkové Africe. Někteří jedinci zimují zřejmě již ve Středomoří. Na hnízdiště přilétá nejčastěji v první polovině dubna, odlétá koncem srpna a v září. Ohrožený druh. Početnost je v ČR odhadována na 900 - 1300 párů.

V ptačí oblasti pravidelně hnízdí v posledních letech 3 až 6 párů.

Moták pochop, samecMoták pochop, samice

Přehrát hlasHlas na hnízdišti (mp3, 129,5 kB)

Přehrát hlasVarovný hlas (mp3, 287,3 kB)

 

Jeřáb popelavý (Grus grus)

Velký (o něco větší než čáp bílý) a poměrně nápadný modrošedý pták s dlouhýma nohama a dlouhým štíhlým krkem. Obě pohlaví jsou stejně zbarvená, mláďata se liší rezavohnědým zbarvením hlavy. Žije poměrně nenápadným způsobem života v rozsáhlých bažinách a mokřadech zarostlých hustou vegetací. Nejčastěji na svoji přítomnost upozorní v době toku nápadným troubením. Mimo dobu hnízdění se objebuje i na sklizených polích nebo posečených loukách. Tažný druh se zimovišti především v jihozápadní Evropě (Francie, Španělsko). Jarní přílet probíhá většinou během února a v březnu. Odlétá v září a v říjnu. Kriticky ohrožený druh. Početnost v ČR je odhadována na 40 - 50 párů.

V ptačí oblasti jsou v posledních letech pravidelně zjišťovány během hnízdního období 1 až 2 páry. Úspěšné hnízdění však zatím nebylo prokázáno - pravděpodobně v důsledku predace hnízd divokými prasaty.

Jeřáb popelavý - dospělý ptákJeřáb popelavý - mladý pták

Přehrát hlasHlas na hnízdišti (mp3, 415,7kB)

Přehrát hlasHlas hejna (mp3, 513,9 kB)

 

Chřástal malý (Porzana parva)

Drobný pták velikosti špačka. Samec má svrchní stranu těla hnědou a spodní stranu makově šedomodrou, samice a mláďata mají spodinu těla žlutohnědou. Žije velmi skrytým způsobem života v rozsáhlých bažinách a mokřadech zarostlých hustou vegetací. Nejčastěji na svoji přítomnost upozorní v době toku nápadným sestupným hlasem "ke-ke-ke-ke". Tažný druh se zimovišti v severovýchodní Africe. Jarní přílet probíhá většinou v dubnu a začátkem května. Odlétá koncem srpna a v září. Kriticky ohrožený druh. Početnost v ČR je odhadována na 15 - 30 párů.

V ptačí oblasti hnízdí v posledních letech pravidelně 3 až 6 párů. Vzhledem k velmi nízké početnosti  je Žehuňský rybník pro tento druh v rámci České republiky klíčovou oblastí.

Chřástal malý, samec   Přehrát hlasHlas (mp3, 113,1 kB)

Chřástal malý, samice

 

Dudek chocholatý (Upupa epops)

Nápadný hnědě a černobíle zbarvený pták velikosti kosa s výraznou chocholkou. Obě pohlaví a mláďata se zbarvením prakticky neliší. Setkat se s ním můžeme především v otevřené krajině se skupinami starých stromů či v řídkých listnatých lesích s minimem podrostu. V době toku je nápadný svým daleko slyšitelným hlasem "hupupup". Tažný druh se zimovišti v rovníkové Africe. Na hnízdiště přilétá během dubna, odlétá během srpna a září. Silně ohrožený druh. Početnost je v ČR odhadována jen na 70 - 140 párů.

V ptačí oblasti  pravidelně hnízdí v oboře v počtu do 3 párů.

Dudek chocholatý   Přehrát hlasHlas (mp3, 128,9 kB)

 

Krutihlav obecný (Jynx torquilla)

Nenápadný pták velikosti i zbarvení vrabce. Ve skutečnosti je však příbuzný datlům. Obě pohlaví a mláďata se zbarvením neliší. Preferuje otevřenou krajinu se skupinami stromů či staré sady. Tažný se zimovišti ve střední Africe severně od rovníku. Na hnízdiště přilétá během dubna, odlétá v srpnu a září. Silně ohrožený druh. Početnost je v ČR odhadována na 2000 - 4000 párů.

V ptačí oblasti pravidelně hnízdí ve stráních mezi oborou a Žehuňským rybníkem 3 až 6 párů.

Krutihlav obecný     Přehrát hlasHlas (mp3, 180,7 kB)

 

Strakapoud prostřední (Dendrocopos medius)

O málo menší než známější a výrazně hojnější strakapoud velký. Červená barva temene je u samice a mláďat omezenější, na zadním okraji špinavě oranžově žlutá. Obývá listnaté a lužní lesy, případně i sady se starými stromy. Hlasové projevy jsou poměrně nenápadné. Stálý až potulný pták. Ohrožený druh, početnost je v ČR odhadována na 3000 - 6000 párů.

V ptačí oblasti hnízdí především v lesním komplexu obory Kněžičky v počtu 3 až 5 párů.

Strakapoud prostřední       Přehrát hlasHlas (mp3, 191,3 kB)

 

 

Pokračování - Významné druhy (pěvci)